Vad är det som händer?

När samhället går in i en kris blir olika grupper påverkade och vi behöver samla in material av många slag för att förstå. Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna släpper nu boken Vad är det som händer? om barns upplevelser av coronapandemin.

Plötslig förändring blir ofta mer svårhanterlig för barn. När släktingar plötsligt isoleras eller dör skakas livet om, än mer så för våra unga medborgare. I boken finns såväl bilder tecknade av barn under de senaste åren, liksom essäer och reflektioner av Orvar Löfgren, Johanna Emanuelsson, Khashayar Naderehvandi, Balsam Karam, Anna Sparrman och Alan Pedder.

Boken släpps under det årliga Barnkultursymposiet som anordnas av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Boken säljs där och senare även i museibutiken på Eskilstuna konstmuseum.


Om Svenskt barnbildarkiv

Svenskt barnbildarkiv är ett nationellt arkiv för samlingar av barns och ungas bilder, och syftar till att i linje med FN:s barnkonvention verka för att synliggöra och integrera frågor om barns agens, upplevelser och villkor i samhällsbygge och kunskapsproduktion. Grunduppdraget är att bevara materialet för framtiden och att göra det tillgängligt för forskning och annan kunskapsproduktion. Arkivet har funnits sedan 1977 och innehåller cirka 700 000 bilder från slutet av 1700-talet till idag.

Svenskt barnbildarkiv tillhör Eskilstuna konstmuseer, som är en enhet inom Eskilstuna kommun. Mer information om Svenskt barnbildarkiv.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.