/

Utopiska bokcirklar

Bokcirklar kan vara små och de kan vara stora. Nu bjuder Vänföreningen Fogelstad och Scenario 2030 in till ett jättestort och spännande projekt med fokus på utopier i den fiktiva världen. 

Alla är välkomna att vara med om en resa som konkretiserar det omöjliga, river murar och stiger utanför det-finns-inget-alternativ-tänkandet. Att läsa utopier ger kraft och inspiration att bygga egna! Om man inte vågar drömma stort hur kan man då någonsin uppnå stora förändringar i världen?

PRAKTISK INFO: Bokcirkeln är gratis och öppen för intresserade i alla åldrar, inga förkunskaper krävs. Personer upp till 25 år kan få ekonomiskt stöd för inköp av böcker. Den 1 september kl 18:00-19.30 hålls en första gemensam digital träff för att forma lagom stora cirkelgrupper. Varje bokcirkel träffas sedan på de tider som det passar deltagarna och håller sitt eget lästempo. Planen är att hålla både digitala och fysiska träffar. OBS: Sista anmälan är den 15 juni. Anmäl dig via denna länk.

VÄNFÖRENINGEN FOGELSTAD
Vänföreningen Fogelstad är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening som vill verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda genom att vara radikal och utmana samtiden, stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning. Mer om medlemsskap här

SCENARIO 2030
Scenario 2030 är ett projekt som handlar om att stötta unga vuxna i att orientera sig kring hur vi hållbart skulle kunna leva och samarbeta kring resurser i framtiden. Genom att erbjuda forum för unga att utforska hur det hållbara samhället konkret skulle kunna se ut och vara organiserat hoppas vi förflytta fokus från det som är problematiskt till hur det istället skulle kunna vara. Scenario 2030 drivs av den ideella föreningen Teater K och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Läs mer om projektet och alla våra event här: www.scenario2030.se

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.