/

Stort sörmländskt konststipendium går till …

Eskilstuna konstmuseum är hemvist för Stiftelsen Carl-Axel Valén och de delar ut 200 000 kr i stöd till framstående konstnärer. Årets stipendiat heter Åsa Cederqvist. Hennes verk blandar ofta film, performance, skulptur och installation.

Foto: Cassie Abrahams @saltyjugs

Juryns motivering lyder:

Åsa Cederqvists konst kännetecknas av rörelse, som en ständigt föränderlig föreställning där platser, personer och objekt tilldelas olika roller. Hennes verk kan ses som djupt personliga undersökningar av mänskligt varande och den planet vi lever på. Med lekfullhet och humor ställer hon allvarliga frågor om det väsentliga i livet.
Cederqvists arbete är interdisciplinärt. Film, foto, performance och textila skulpturer återkommer i rumsligheter där det taktila och handfasta samspelar med snudd på upplösta illusioner och speglingar, sprungna ur teknisk upptäckarlust.
Juryn träffas i hjärtat av Cederqvists konst, av mångsidigheten och energin, av hennes kärleksfullt kritiska blick och det kittlande spännrummet mellan fokus och rastlöshet. Nyfikenheten på vad som händer härnäst är väckt.

I oktober kommer en utställning med Åsa Cederqvists verk till Eskilstuna konstmuseum.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.