/

Sörmlands första litteraturutvecklare om framtiden

Litteraturutvecklare Iréne Karlbom Häll, Region Sörmland glädjer sig åt litteraturen på Folk och Kultur med Francois Abellan (t.v.) och Jasim Mohamed (t.h.). Foto: privat.

Trakten kollar läget med Sörmlands purfärska litteraturutvecklare, Iréne Karlbom Häll. Vad gör en litteraturutvecklare egentligen och hur ser planerna ut inför 2021?

Hej Iréne, kul att du vill vara med i Trakten. Regionens projekt ”Sörmland berättar” har just avslutats. Berätta lite om vad ni har gjort!

─ Under projekttiden drev vi en experimentverkstad med ganska många delprojekt. Fördelen var att vi fick ett stort kontaktnät, nackdelen att en del projekt inte gick så djupt. När något lyckades valde vi medvetet att inte göra om det, utan spara idén och testa något nytt. Så gör man ju bara i projekt.

Några exempel på vad vi gjorde var en sverigefinsk barnbok, regionalt poetry slam, sommarförfattarskola, litterära språkvänner, en serie i radio om Sörmländska berättare, poesigympa, utställartorg, och en hel del utbildningar i skrivande och skrivpedagogik.

Syftet med projektet var att skapa en permanent funktion för litteraturutveckling i Region Sörmland och den finns nu, så där lyckades vi, trots att det kom lite skakiga tider. Jag titulerar mig numera litteraturutvecklare.

Grattis! Vad händer nu då? Hur ska regionen jobba vidare med skriv- och litteraturfrämjande arbete under 2021?

─ Första året kommer vi att lägga extra vikt vid barn, unga och talangutveckling. Det behövs strukturer för att fånga upp unga med intresse för att uttrycka sig litterärt. Är någon bra på en idrott kommer de i ett sammanhang direkt, tänk om den stöttningen fanns för alla som gillar att skriva? Vi ger snart ut en ”Ung Antologi” i samarbete med ett lokalt förlag. I juni genomförs projektet ”Platsens Författare” med skrivstipendier för unga i flera kommuner, och i augusti upprepar vi vår sommarförfattarskola.

Det där är saker som syns direkt, men lika viktigt är att bygga upp och behålla institutioner som tar hand om skrivande unga i olika faser, som kulturskolor, folkhögskolor och det nya lokala universitetet. Det görs en hel del idag, men det kan alltid bli mer, och det som finns kan kopplas ihop.

Vi har en hel del goda författare i Sörmland som också råkar ha en gedigen pedagogisk bakgrund, och det måste vi fortsätta att ta vara på. Sen ska vi förstås göra Sörmland till en så bra region som möjligt att verka i för de som redan är litterärt verksamma på olika sätt. Det är inte bara talangutveckling det ska handla om.

Vad ser du själv fram emot under 2021? Det kan vara såväl litterärt som annat.

─ I januari ser jag fram emot att få läsa Robert Åsbackas nya roman, den verkar lovande. Sen har jag skaffat mig ett par konståkningsskridskor i rätt storlek och upptäckt att den lokala klubben numera har en egen träningstid för amatörer och avdankade. Detta kan vara den medelålders kvinnans svar på hästsvans och motorcykel, men jag hoppas kunna sätta en eller annan piruett.

Läs vidare på Region Sörmlands webb

Johan Eriksson

Jag är frilansande journalist, författare och redaktör. Skriver regelbundet krönikor och reportage i tidningen Sörmlandsbygden. Vid sidan av har jag ett litet förlag, Widegrens, tillsammans med familjen och några kollegor.