/

Slopad avgift får Flens kulturskola att blomstra

De flesta kommuner tar ut en avgift på cirka 700 kronor för barn som går i kulturskolan, enligt en ny enkät från Sveriges radios Kulturnytt. Endast ett 20-tal kommuner har infört avgiftsfri kulturskola. I Flen har reformen gett goda resultat.

– När vi tog ut avgift så tog vissa barn inte ens hem blanketterna, säger rektor Andreas Odsvall till Kulturnytt. De visste att familjen ändå inte hade råd.

Barnfattigdomen i Flen är bland de högsta i landet. En särskilt utsatt grupp är utrikes födda. I ungefär var fjärde kommun lever över 70 procent av de utrikes födda barnen med låg ekonomisk standard. I Flen är siffran nära 80 procent. Även bland inrikes födda barn finns en hög andel som lever i ekonomisk utsatthet.

Chart by Visualizer

Den slopade avgiften har direkt medfört ökat deltagande från elever med utländsk bakgrund och barn till lågutbildade föräldrar. Andreas Odsvall konstaterar att den slopade avgiften därigenom leder till att kulturskolan på ett bättre sätt speglar bilden av Flen, hur kommunens befolkningsunderlag faktiskt ser ut.

Lyssna på reportaget hos SR

Läs mer om Flens kulturskola

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.