/

Skrivgrupp, se hit!

Författande är det ensammaste man kan ägna sig åt, brukar man säga. Men vi som skriver behöver vänner och kollegor i vårt värv. Därför organiserar vi oss i skrivargrupper och andra nätverk. Litteraturutveckling Sörmland har nu gett en författare i uppdrag att se hur det ser ut i Sörmland.

Karin Flygare vill gärna komma i kontakt med dig som skriver och delar glädjeämnen och motgångar med andra entusiaster. Kanske läser ni era texter högt, ger varandra inspiration eller så snackar ni bara om hur det går? Alltså ingen skrivarkurs men mer en skrivgrupp eller ett skrivarnätverk.

Hör av dig till karin.flygare@regionsormland.se. Målet är att för att sprida goda erfarenheter och hitta behov.


Litteraturutveckling Sörmland verkar sedan 2021 för att stödja skrivande människor i vår region, både professionella och amatörer, på många vis. Karin Flygare debuterade 2009 med Det är så konstigt nuförtiden, hennes senaste vuxenroman heter Ställa till rätta. Karin har skrivit för Trakten sedan starten och är verksam som skrivarpedagog.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.