/

Looking at nature

Start

Lördagen den 12 februari öppnar en ny utställning på Katrineholms konsthall av skottlandsbördige David Taylor. Hans verk kan beskådas fram till den 26 mars.


Naturen, den gröna massan som rullar förbi tågfönstret, det som fyller tomrummet mellan städerna, en komplex konstruktion där minimalt inventarium ger maximal mångfald. Naturen är för omfattande för att begripa, naturen kan inte påverkas av väl formulerade argument, naturen är anspråkslös men utan rädsla.

I en tid av spänning och polarisering, krig och sjukdom söker jag trygghet i naturens likgiltighet inför mänskliga problem.

I sin första separatutställning på Katrineholms konsthall porträtterar David Taylor naturen som ett system som skapar mångfald från få enkla komponenter: `Ljus + vatten=liv, liv + tid=naturen`. Ett fint kalibrerat fenomen vars respons är styrd av tillgången till energi.

Med en stringent materialpalett och ett vitalt formspråk skapar David Taylor en slående visuell alkemi när han monterar ner gränsen mellan interiört och exteriört, mellan natur och kultur.


Taylor är född 1966 i Skottland. Har en masterexamen i metalformgivning från Konstfack där han studerade från 1994 till 1999. Sedan 2016 bor och verkar han i Mellösa och är en av de drivande krafterna av Mellösaverken. Hans arbete finns bland annat representerade i samlingarna hos Röhsska Museet, Eskilstuna konstmuseum och Vitra Design Museum.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.