//

Kulturstruktur till frukost

I dagarna pratas det på nyheterna om oro för den nationella kulturekonomin. Ur pandemin går en del stora institutioner stärkta, medan småaktörer, både konstnärer och arrangörer, måste ge upp. Det är ingen lätt situation för Regionens nystartade projekt Sörmländska kulturtillgångar (SKT). Men hade allt varit toppen hade det inte behövts.

Projektledarna Marie Anstadius och Elin Selig ägnade våren åt att kartlägga behov och önskemål, hitta glapp och brister. Nu har de samlat resultaten av intervjuer och en stor enkät till en rapport (som du kan ladda ner här). Arbetet presenteras på en digital “kulturfrukost”, där kulturaktörer, -företagare, -arrangörer och representanter för institutioner deltar. Och så Trakten, förstås.

Kultur kräver struktur, replokaler t.ex. Foto: public domain

– Målet är att skapa hållbara och relevanta strukturer, säger Elin Selig, som tidigare kommer från kulturförvaltningen på Katrineholms kommun. Vi satte igång i januari och fortsätter i tre år, fram till december 2023.

– Enkäten hade 200 svarande, säger Marie Anstadius, som jobbat som kulturkoordinator i Oxelösund men också som kulturarrangör under många år. Den är förstås inte något perfekt tvärsnitt men man kan se den som en temperaturmätare. Det här ska också vara vägledande i arbetet med SKT.

Runt 20% är nöjda med det stöd som finns, men bland de svarande finns både företagare och föreningar och spridningen är stor. Det som efterfrågas allra mest är finansiering men även vissa typer av mötesplatser. Däremot är intresset för mötesplats och nätverkshjälp för att träffa finansiärer och kunder lågt. Vad beror det på?

Frukostmötets dryga trettio deltagare delas in i smågrupper för att diskutera. I min grupp hamnar Bengt-Åke Ohlsson, verksamhetsutvecklare på studieförbundet NBV. Han berättar att lokalbrist är en utmaning för studieförbunden. Scener finns dock, det kan vara svårare att hitta möteslokal för en studiecirkel. Jo, det behövs mötesplatser, det kan vi hålla med om. Både enkäten och gruppsamtalen tar upp önskemål om nätverksträffar.

Tillbaka i stormötet samlar vi ihop idéer och funderingar. Flera rekommenderar www.punks.se, en ny satsning från Linda Kowalski Nordfors, Sörmlands kulturella entrepenörsfantom. Deckarförfattaren Mats Lundgren tycker att samtal mellan kulturarbetare är både viktigt och bär på revolutionerande potential. Och med den tanken slutar vi, för Elin och Marie utlovar fler kulturfrukostar, på sikt kanske fysiska.


Trakten intervjuade Elin och Marie i våras och kommer att fortsätta bevaka projektet och regionens kulturekonomi i stort. Under hösten genomförs t.ex. fortsatta stödinsatser för kulturen pga pandemin, som vi är nyfikna på. Läs också förra höstens granskning av krisstödet, eller vårens rapport från Regionens kulturkonferens.

Axel Hellby

Skribent, lärare och författare, sedan hösten 2020 Traktens chefredaktör.