/

Kulturprojektare, se hit!

Start

Statliga Kulturbryggan fördelar varje år 25 miljoner kronor till projekt som förnyar konst- och kulturområdet. De bad Trakten om hjälp att sprida det goda ordet, nästa utlysning är 1-22 september.

Inför varje ny sökperiod håller de live-webbinarier där man som kulturarbetare kan delta och få svar på frågor om hur man söker, hur bedömningsprocessen går till och allt annat man behöver veta. Läs mer och anmäl dig här.

Pengarna går till projekt som kan kopplas till tre områden: Konstnärlig förnyelse, Kreativ infrastruktur och Nya finansieringsmodeller. Såhär säger de själva, när de bjuder in: Är du en sökare med skeva, udda och utmanande idéer som kan förnya konst- och kulturområdet? Ingår du i ett nätverk där nya spännande idéer ofta tar form och som ni skulle vilja testa att genomföra? Då kan Kulturbryggan vara rätt för dig/er! Vårens beviljade bidrag och information om projekten hittar du här.

Om du har projektidéer och vill bygga ett nätverk eller starta en grupp som kan söka pengar från Kulturbryggan får du gärna höra av dig till Trakten. Kanske har vi kontakterna du behöver, kanske kan vi vara med och ge support. Hojta till på redaktion@trakten.nu.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet underställd Kulturdepartementet som varje år delar ut ungefär 160 miljoner kronor i bidrag och stipendier inom områdena bild och form, dans, musik, film och teater. Myndigheten gör också utredningar kring ekonomiska villkor för konstnärer och artister. Kulturbryggan är sedan mitten av 2010-talet en del av nämnden.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.