///

Hur skapar man ett välmående kulturliv i Sörmland?

"Vi tar en skärmdump av vårt digitala möte, va? Det är ju så vi jobbar hela tiden!" Marie Anstadius och Elin Selig är projektledare för SKT.

När vi säger kultur går tankarna till konstnären i ateljén, författaren som krummar över laptopen, dansaren som nöter tiljorna i studion. Men de är alla delar i ett större, kulturellt nätverk, en kultursfär där politiker och tjänstemän, föreningsliv, företagare och publik samverkar, ofta utan att synas, för att tavlan, boken och föreställningen ska bli en realitet.

Nu satsar Region Sörmland på projektet Sörmländska kulturtillgångar som ska stärka vår kulturella infrastruktur. Men vad är det? Trakten tar ett snack med projektledarna Elin Selig och Marie Anstadius.

– Mellan utövare, föreningar, arrangörer och publik löper kommunikationsvägar, säger Marie. Scener är förstås infrastruktur men dit hör även nätverk i form av anslagstavlor, sociala medier och mejllistor. Kontakter med andra aktörer blir viktiga bitar, liksom information om hur man söker finansiering.

– Men man kan säga att infrastruktursidén är ny här, säger Elin. Det har gjorts kartläggningar och ansatser tidigare inom vissa områden men vi tar ett helhetsgrepp om frågan. Allas röster är viktiga att få med oavsett konstområde, plats eller roll inom det fria kulturlivet.

Nu går projektet ut med en enkät som ska ge hela det sörmländska kulturlivet möjlighet att påverka. Hur bygger vi en infrastruktur som bäst stödjer och lyfter det fria kulturlivet?

– Vi utgår från tre centrala behov som vi redan identifierat genom förstudier och kartläggning, säger Marie. De är “stöttande strukturer”, “samverkan” och “mötesplatser”.

– Sen är det en process, säger Elin, en som ska pågå under de tre år projektet löper. Vi hoppas att kulturaktörer verkligen ska ta chansen att berätta vad de behöver. Vi kommer testa olika lösningar och utvärdera efterhand för att se vad som fungerar.. Dessutom kommer vi att hela tiden arbeta med de som bestämmer om kultur på regional och kommunal nivå. Våra första workshop är redan på gång!

Målet är att resultatet inte drabbas av “projektsjuka”, dvs försvinner när projektet tar slut. För att effekterna inte ska dö ut samtidigt som applåderna dör och lamporna släcks kommer det vara viktigt att jobba för att engagera såväl politiker och beslutsfattare som fria kulturaktörer.

– Allra bäst är om vi kan få många att känna sig delaktiga, säger Marie. Inte bara i projektet nu utan att det sprids en känsla av ägarskap kring strukturerna. Det sörmländska kulturlivet ska vara något vi alla delar.

– Men först går vi ut med enkäten! Alla som är engagerade i det fria kulturlivet är välkomna att svara. Det betyder att vi vill höra från såväl konstnärer som ideella krafter och folk på arrangörssidan. Om man jobbar heltid, har det som biinkomst eller är helt ideell spelar ingen roll.

Sörmländska Kulturtillgångars enkät om hur man skapar ett välmående kulturliv i Sörmland är öppen nu. Men den stänger den 14:e juni, så fyll i genast! Och tipsa dina kompisar inom kulturvärlden.

Axel Hellby

Skribent, lärare och författare, sedan hösten 2020 Traktens chefredaktör.