///

Försvinner smågigen nu?

Acceptera inga skambud, skriver Musikerförbundet på sin hemsida och informerar om sin ”riskminimitariff”. Med den vill de bromsa lönedumpningen i branschen och stärka möjligheterna för musiker att ägna sig åt professionell verksamhet. Men hur ser det ut för arrangörer? Trakten har frågat Anne Öster, på Teater Klämman i Flen, en veteran i det sörmländska kulturlivet, både som arrangör och artist.

Det var Klämman som uppmärksammade oss på riskminimitariffen, genom att ställa frågan på sin facebooksida: Försvinner smågigen nu? Men hur ser själva tariffen ut?

Allt var inte bättre förr men konsertaffischerna var det!

För ett enstaka framträdande ska man på faktura ta 5 500 kronor/person. Beloppet är baserat på kollektivavtal och täcker in viktiga poster som semesterersättning, tjänstepension och arbetsgivaravgift – allt sånt som en person med F-skatt måste betala/täcka in själv. Påslag för resekostnader, logi, instrumenttransport och och teknisk utrustning tillkommer. Läs mer om detaljerna här.

Om vi tänker oss en orkester på fyra personer, som kommer åkande med tåg för 800:-/person T/R, skulle kostnaden för arrangören totalt bli 25 200 kronor. Lokalkostnader och löner för personal tillkommer med några tusen och arrangören behöver ta in 30 – 40 000:- för att konserten ska gå runt. Om det kommer 100 personer måste biljettkostnaden ligga på 300:- (då tänker vi oss att publiken köper lite öl också).

I bästa fall kan en arrangör få ekonomiskt stöd från kommun eller region men det är alltså tufft att klara sig ekonomiskt. Hur ser då Teater Klämman på saken?

1. Hur påverkar de nya riktlinjerna er som arrangörer?

– Som arrangör i vårt företag, Teater Klämman AB, negativt eftersom vi kan boka färre artister.

2. Hur upplever ni att utvecklingen av artistgage har sett ut under era år med Klämman? Positivt/negativt?

– Vi har full förståelse för utvecklingen och inser att efter pandemin har musiker fått upp ögonen för att vikten av att schyssta gager ger mer i plånboken men den här gången tycker vi att höjningen blev väldigt stor. Så mer negativt är svaret.

3. Vad påverkar mest, riktlinjer och organisationers överenskommelser eller stora företag/konkurrens?

– Konkurrensen blir större, vi småarrangörer påverkas tyvärr negativt. Stora festivalplatser höjer bara priset med en hundring eller två, vi har inte den möjligheten och ger nog hellre upp.

4. Vad skulle ni önska er i de här frågorna för en bra utveckling av situationen för små och medelstora arrangörer?

– Kanske att spelplatsens storlek ska påverka gagesättningen? Naturligtvis ska alla musiker ha lön för mödan men vi faller med höjningen.


Än så länge finns Teater Klämman kvar och stoltserar med ett fullmatat program med konserter och föreställningar, som du hittar här.

Axel Hellby

Skribent, lärare och författare, sedan hösten 2020 Traktens chefredaktör.