///

Det är viktigt att tänka

Trakten läser
Tatjana Brandt: Läsa tankar – essäer om geniala böcker och osannolika liv (Förlaget, 2021)

Här är ditt sinne, en osynlig och formlös best som du ändå för det mesta tycker dig se konturerna av. Just sådan är du, kan du tycka, kapabel till visst, oförmögen annat. Det mesta har du sett och smakat, nu återstår att upprepa favoriter och sedan dö.

Är vi sådana, färdiga och stagnerade? Vid fyrtiofyra fyllda kan jag få för mig det. Min personlighet tycks banal, trist, kringskuren av åter samma våndor och begränsningar. Livets goda verkar möjligt att lista på de fem: min sambo, mitt barn, mat, musik och böcker. Klart så.

Sen läser jag Tatjana Brandt och blir påmind om det vi vet – jo! – vi vet det allihop. Livet kan inte räknas och spaltas upp. Och det tycks mindre för att vi förminskar oss själva:

“Vi blir inte klokare och världen blir inte bättre om vi börjar tala slarvigt och hånfullt om vårt enda liv. Det är viktigt att leva. Det är viktigt att tänka.”

I den finlandssvenska författaren och litteraturvetarens senaste bok Läsa tankar får vi fyra essäer. För mig blir de en klart lysande fyrbåk, bland det bästa jag läst på länge. Varför? Hon lyfter mig ur en besk känsla av att livet är klart, vägen utstakad med tätt sittande järnspett, omöjlig att avvika från.

– Visst inte! utropar Brandt. Se på Dostojevskij, på Marian Evans/George Eliot. Se komplexiteten i deras verk och de vilda kasten i deras liv! Om en skuldsatt, skandalomsusad exfånge kan vränga fram dessa motsägelsefulla och samtidigt ytterligt mänskliga figurer, ja då måste sanningen om oss som lever nu vara lika polymorf, lika ofärdig – ända in i döden.

Om en oattraktiv, glödande passionerad, på en gång religiös och upprorisk kvinna i 1800-talets England kan karva ut en position som ledande intellektuell, trots att alla visste att hon levde ihop med en gift man, ja då måste vi tro att även vi kan förändra och förbättra – genom att leva.

Brandt är politisk och kritisk med ett bett som lämnar blossande tandmärken i huden. Det moderna samhället är henne bitvis motbjudande. Västerländska levnadsmönster dissekeras, litteraturteori får sig en uppsträckning och nånstans finner hon skärningspunkten mellan liv och litteratur, då och nu. Essäerna är inte bara utforskningar av fyra författare och deras verk, de är också en appell. Lev! Tänk! Ge inte upp! Och lyft blicken ur din telefon.


Vill du läsa Tatjana Brandt nu på en gång? På Förlagets hemsida finns ett par essäer, bl.a. en om Harry Potter.

Axel Hellby

Skribent, lärare och författare, sedan hösten 2020 Traktens chefredaktör.