/

Carina Burman får Delblancpriset

Författaren och litteraturforskaren Carina Burman får 2023 års Delblancpris och det är svårt att tänka sig en mer delblancsk pristagare.

Priset får hon för sitt ”framstående skönlitterära och litteraturvetenskapliga författarskap.” Juryns motivering fortsätter: ”Hennes romaner, som utspelar sig i olika länder och sekler, bjuder på bred kulturhistorisk bildning och levande personskildringar. I Carina Burmans biografier, kännetecknade av vetenskaplighet och lättillgänglighet, får läsaren göra sällskap med viktiga kulturpersonligheter och lära känna skapande människors villkor under skilda historiska epoker.”

Att läsa Burman kan vara många olika saker, hon har skrivit en serie historiska deckare om den egensinniga Eutanasia Bondesson bredvid litteraturvetenskap och biografier om Kellgren, Bellman och Klara Johanson.

Relationen till Sven Delblanc finns också, hon minns honom som en mytomsusad närvaro i Uppsala, där hon doktorerade under 80-talet. ”Det finns en lekfullhet i hans inställning till litteraturen, som jag delar”, säger Carina Burman.

Prissumman är 40 000 kronor som utdelas tillsammans med statyetten ’Flotten’, skapad av Jim Axén, på en högtidlighet i Trosa i samband med Sven Delblancs födelsedag den 26 maj. Bakom priset står Delblancsällskapet och Trosa kommun.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.