//

Blåa lappen – rösta regionalt

Viktigaste valfrågan är vården, så säger utfrågningarna. Det minst uppmärksammade valet är det till regionerna – som görs med den blåa lappen. I ett inslag i SVTs satirprogram Svenska nyheter konstaterar Kristoffer Appelquist att många missar att det är i regionerna som vårdansvaret, och därmed den viktigaste valfrågan, ligger.

Och han har rätt, vi sugs med i gängkrigsspektakel och annat som smäller högt i debatten kring riksdagsvalet. Men vi lever i kommun och region och det är vrålviktigt att vi röstar här. Så Trakten har tagit en titt på kulturtankarna hos partierna som kampanjar för att bossa i Region Sörmland under de kommande fyra åren.

Den vita näckrosen är vår landskapsblomma.

Liberalerna

Partiet verkar vara nöjt med rådande kulturläge och stöttar den unika Sörmlandsmodellen, som lovar två kulturupplevelser per år åt barn mellan 5-15 år. L vill också främja samarbetet mellan ”landstinget (sic), Sörmlands Idrottsförbund, kommunerna, privata aktörer och länets studieförbund”. Och att det nybyggda länsmuseet i Nyköping kommer alla regionmedborgare till gagn. Överst på listan står Berit Hyllbrant, som säger att L tar strid ”för kunskap och öppenhet”.

Socialdemokraterna

S, med regionstyrelsens ordförande Monica Johansson som första namn på listan, vill också de hålla i Sörmlandsmodellens två kulturupplevelser för barn. De understryker värdet av folkbildningen och folkhögskolorna (regionen är huvudman för två skolor, Åsa och Eskilstuna), vill ge subventionerade bussresor för barn som besöker länsmuseet och så vill de utveckla Nynäs ”till ett kluster för gröna näringar”.

Gripen pryder Sörmlands landskapsvapen

Centerpartiet

Här blir det svårt att hitta en regional syn på kulturpolitik. C ger dock bifall vad gäller Sörmlandsmodellen och de vill möjliggöra en meningsfull fritid för barn och unga, bl.a. genom att stötta föreningar och underlätta nyttjande av kollektivtrafik. Dessutom stöder de folkbildningen, vilket indirekt ger support åt kulturaktörer och -arenor.

Vänsterpartiet

Samsynen är stor och flera av frågorna stöds av både röda och blå partier. V har dock ett par tydliga förslag: kulturbiljett med kollektivtrafiken (alltså inte bara för barn); V vill också specifikt stärka fackförbunden inom kultursektorn. V pekar också ut såväl Nynäs och Länsmuseet som Scenkonst Sörmland i Eskilstuna som viktiga aktörer som befolkningen bör få bättre tillgång till.

Sverigedemokraterna

SD är dock inte överens med de andra partierna om målen för kulturpolitiken. Dels vill de att Åsa folkhögskola ska säljas, dels vill de begränsa föreningsstöd så att det endast når de som ”står upp för svenska, demokratiska värderingar”. Övriga mål i SD:s kulturplan är däremot ganska nära övriga partiers, med stöd för idrott, kulturarv och regionala kulturarbetare. Överst på listan står Anton Berglund.

Vård för pengarna

Partiet fokuserar på vården, såklart. På en fråga om synen på kulturpolitik svarar de dock att ”anslaget till kulturen ska vara samma som idag, varken mer eller mindre.” De är också positiva till både Sörmlandsmodellen och till Åsa folkhögskola.

Moderaterna

M har målet att stärka regionen som turistmål och ser kulturen som en del i detta. De vill också stötta läsfrämjande samt verksamheter där kultur fungerar terapeutiskt och rehabiliterande. Fokus på verksamhet som når barn och unga, samt människor i behov av demensvård är viktiga områden för M och Christoffer Öqvist, som toppar listan.

Miljöpartiet

Hos MP finns inga direkta egna förslag som rör kulturen. De vill stötta folkhögskolor och övriga befintliga kulturinstitutioner och, likt M, arbeta för att knyta samman kulturen med turismen. De driver också frågan om att öppna fler busslinjer, som ska nå såväl kultur- som naturupplevelser.

Kristdemokraterna

KD tycker som de andra. Utom i en fråga, partiet vill nämligen ”lägga ner landstinget”. Men stöder gärna folkhögskolor, bevarar kulturarv, bekostar kulturupplevelser åt barn och unga och utvecklar Nynäs. Aktuellt program för kommande mandatperiod finns inte på hemsidan.


Avslutningsvis kan man säga att ett bidragande skäl till att regionvalet är svårare att få grepp om är att partierna är överens. Vår region leds av en koalition bestående av S, VfP och C. De övergripande kulturpolitiska målen är på partinivå knappast kontroversiella, med undantag för SD, som vill lägga ner Åsa folkhögskola (denna skribents arbetsplats) och VfP, som möjligen är helt ointresserat av kulturfinansiering. Istället arbetar man med god samstämmighet.

Viktigare blir att spana efter de faktiska aktivitetsplaner som regionen arbetar utifrån, och som beslutas av fullmäktige. Där syns mer av vad som görs av regionen och det är mycket. Ta en titt själv på regionens hemsida under kulturfliken. För god transparens bör nämnas att tidskriften Trakten under 2022 får bidrag från regionen för att bl.a. göra digital tidskrift.

Axel Hellby

Skribent, lärare och författare, sedan hösten 2020 Traktens chefredaktör.