Start

Sissel Almgren medverkar i vår ljudtävling med en elegant och mångbottnad dikt om det mänskliga tillståndet, och dess relation till ljud. Eko fascinerar, det är användbart och suggestivt. Och en självklar del av mänsklig existens. Sissel belönas med andraplatsen i tävlingen.


pojken vevar där i 

glaset hörs allt 

sämre klockans 

klämtning tills den 

slukas utav 

vakuum runt om 

pumpen står 

publiken för att 

lyssna när den 

tystnar för att se 

dess stumma 

kläppar Boyle 

förklarar utan 

medium 

finns det inget 

som vibrerar 

vibrationer när 

atomer kommer in 

i rytmisk 

svängning vi är 

klockor vi är lådor 

vi är genklang vi 

är strängar 

Kulla-Gulla går 

på ängen hittar 

grunden till en 

stuga upp på 

vinden bor den 

gamla sent om 

kvällen med 

Johannis gick 

hon uppför smala 

stegen för att 

lyssna till den 

saga som den 

gamla nu berättar 

om en lustgård 

bortom solen 

barn som leker 

skrattet låter så 

som spröda 

silverklockor hör 

dess genklang 

i ditt inre vi 

ska lyssna 

vi ska skälva 

som den första 

organismen som 

naturen gav ett 

sinne för att 

känna dessa 

vågor så som 

ringar på den 

klara vattenytan 

kambrisk 

gryning liv och 

bubblor rop ur 

djupen ton från 

himlen änglar 

sjöng den först 

för markens 

häpna herdar 

akustikens 

många bottnar vi 

är lådor vi är 

klockor vi är 

trummor vi är 

ekot utav världen 

bortom denna


Om bilden: En kanjon på botten av Röda havet, som upptäcktes av ett brittiskt forskningsfartyg, avbildas med hjälp av ekolod (EM1002 Multibeam echo sounder) och 3D-rendering. Kanjonen gräver sig 250 meter vidare ner i djupet, att kunna utforska den med ljud är förstås till stor hjälp. Foto: Royal Navy/MOD

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.