/

Rustad, rak och pansarsluten

Vad vore ett Traktennummer utan Erling Perssons karismatiska stämma? Den här gången har han, inspirerad av en diskussion om skam och personlig utveckling under senaste redaktionsmötet, valt ut en dikt av Karin Boye.

”Jag vill möta…” som dikten heter, ingår i boken Härdarna från 1927, där även Boyes mest berömda dikt, ”I rörelse”, finns med. Ur ett modernt perspektiv är det lätt att läsa dikterna som en kamp med hennes läggning – homosexualitet sågs som ett brott och för Boye var det svårt att acceptera vem hon var. Men stroferna i ”Jag vill möta…” kan läsas även på andra vis.


Musiken i videon är skapad av Zakhar Valaha. Vill du se själva dikten finns den här.

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.