/

Ett annat sätt att skriva haiku

Är haiku kortformatens Rolls Royce? Eller snarare Volkswagen? Vi vet inte så noga, men när det gäller att klämma in mycket på liten plats bjuder vi helst in en som kan alla regler – och bryter dem, i små stavelsestycken och morfemmoduler. Birk Andersson återvänder till Trakten med en liten kurs i att skriva haiku.


Skrivande är en aktivitet som vi i stort sett alla gör vid något tillfälle varje dag. Vi skriver alla möjliga sorters texter; inköpslista, sms, dagbok, anteckning, mejl, skolarbete och kommentarer (läs smileys) på sociala medier.

Varje dag försöker jag också skriva haiku-dikter och jag tror att just haiku lämpar sig bra utifrån mångas pusselläggande livsstil. Om jag väntar på en buss eller ett möte så åker ofta anteckningsboken upp (eller eller ett digitalt dokument). På så sätt får jag en stund för mig själv och det känns mer meningsfullt att skriva en dikt än att scrolla på mobilen efter senaste videon på katter som gör roliga saker.

Birk Andersson
Beställ Birks böcker via hans hemsida.

Jag skriver dock haiku på ett lite annorlunda sätt än många andra. Traditionellt har haiku skrivits som en ögonblicksskildring av naturen som innehållit ett årstidsknutet ord, en kontrast och ett slut som både knyter ihop dikten och som är lite överraskande. Ofta har också stavelseräkning även använts (utanför Japan). Jag brukar använda mig av kontraster och överraskningar men jag skriver inte från vad mina sinnen uppfattar. Jag använder mig i stället av fantasin och behöver därför inte befinna mig i en inspirerande omgivning. Med fantasins hjälp så kan jag sitta i ett väntrum eller en busskur och skriva om t.ex. galopperande kor eller fotbollsspelande nudister. Det går även att skriva om olika samhällsproblem med mångtydiga ord och humoristiska koncept.

Kanske är det enklast att förklara min metod utifrån några av min haiku.

pratglada främlingar
tiger i skogen
om svampställena

I denna haiku utgick jag ifrån det klassiska dubbeltydiga ordet ”tiger” som är välkänt från mottot; ”en svensk tiger”. Ofta utgår jag från specifika mångtydiga ord såsom ”hänger”, ”fasan” och ”päron” och då är det kul att försöka få till en haiku som även i helhet får flera betydelser.

Mångtydiga päron
glesbygd
vid byaskolan hänger
sista gubben
slutbesprutat
bonden såg fasan
i ögonen
höstdag
inlagda päron
på hemmet

Förutom särskilda ord så är det roligt och inte minst utmanande att använda olika talesätt och det finns ju så många av välja på; ”suger musten ur mig”, ”tar udden av mig”, ”hoppar över”, ”håller mig i skinnet” och ”se på maken”.

höstkväll
myggen i Kivik
suger musten ur mig
bottentrålning
tar udden av
Poseidon
koloniägaren anländer
en kanin hoppar
över frukosten
håller mig i skinnet
under motorcykel-skjuts
av nudist
tvångsäktenskap
bruden har inte
sett på maken

Du behöver inte skriva med denna metod. Denna text är bara menad att erbjuda ett alternativt sätt att skriva haiku på. Denna stil passar just mig eftersom jag har en livlig fantasi och älskar ord samtidigt som jag inte kan räkna stavelser och har otroligt dålig taktkänsla. Versmått och rytm är alltså inte användbart för mig. Kanske kan du hitta en egen haiku-stil att skriva på som passar dig. Om du inte följer alla haiku-reglerna så är det bara fantasin, förnuftet och dina förmågor som sätter gränserna. Och glöm inte; haiku betyder lättsam vers. Inget annat.

…………………………

Haikuerna är hämtade ur Birks böcker Anarko haiku, Mörk grön haiku och Haiku åt folket, samtliga på Fri Press Förlag.

Birk Andersson

Birk Andersson är en författare och haikuanarkist som gärna framför sina texter live.