/

Motstånd och medlöpare

Trakten läser
Sundets röda nejlikor, sakprosa av Conny Palmkvist, Bokförlaget Forum, 2020.

Sundets röda nejlikor är Conny Palmkvist upplysande bok om vad som hände vid Öresund när Tyskland ockuperade Danmark 9 april 1940. Den tyska ordern med ambitionen att deportera 7 000 danskar av judisk härkomst kom 17 september 1943, men tyskarna misslyckades eftersom de flesta judiska familjerna lyckades fly. En grupp danska hjältar och svenska säkerhetspoliser riskerade livet för att rädda så många som möjligt över sundet. Den gemensamma målsättningen var ”Vi måste rädda så många vi kan”. Gruppen, med kodnamnet Syklubben eller Nejlikorna, lyckades fram till sommaren 1944 förflytta nästan 1 500 flyktingar med båt till Sverige. Varje enskild handling, varje kugge behövdes och bidrog till att rädda liv.

Boken handlar om motstånd och medlöpare under tyskarnas ockupation och efter fredsslutet fram till våra dagar. Nejlikorna och deras nätverk är människor som ställer upp för sina medmänniskor när nöden så kräver. För att det är anständigt och det enda rätta att göra. Läsaren får möta de okända som handlar utifrån egen övertygelse. Individer som själva avgör vem kan man lita på utifrån den egna magkänslan. Vem kan räddas, vem är överlöpare? Inledningsvis hatade många danskar kommunisterna mer än nazisterna, men när tyskarnas deportation av danskar, av judisk härkomst, verkställs 1943 växer motståndet mot invasionsmakten. Övertygelsen att danskar är danskar oavsett om de är kommunister eller judar dominerar alltmer. Nu gäller det att sabotera för ockupationsmakten och de danska överlöparna. På Öresunds svenska sida upprättas ett kartotek med uppgifter från danska sidan om dem. I det finns över 15 000 namn. Om kartoteket skriver författaren på sidan 268:

”…Det är ett av de första paketen som förs över Sundet när tyskarna har kapitulerat, lagt vapnen på marken. Registret har dödsdomar i sig. Danska män, tyskt hjärta. De överlever inte freden.

Motståndet vid Sundet växer i takt med Tysklands förluster. Sabotörerna tar sig rätten att döda så många nazister och förrädare som möjligt. De svenska gränsbevakarna är uttalat rädda för överlöpare och förrädare, det vill säga danska nazister på rymmen samt civila tyskvänliga ämbetsmän vilka ska identifieras och sorteras ut från övriga civila.

I boken Sundets röda nejlikor finns många svar på hur danskarna reagerade på ockupationen. Det är fascinerande läsning om hur det befriade Danmarks överlevare betraktar överlöparna. Märkligt är det också att så många nazister från andra världskriget förblir omärkta fram till våra dagar. Conny Palmkvists bok om ockupationen i vårt nordiska grannland är lättläst och skrämmande. Sundets röda nejlikor är den bästa bok jag läst hittills i år!


Irene Kolares bok Vårdnaden finns bl.a. att köpa här.

Irene Kolare

Irene Kolare debuterade med romanen "Vårdnaden" 2021, där hon berättar om barndomen, föräldrarnas skilsmässa och om hur livet trots allt går vidare.