/

Mästerverk på 100 sidor

Trakten läser
En kvinnas frigörelse, roman av Édouard Louis, Wahlström & Widstrand 2022.

En kvinnas frigörelse är berättelsen om författarens mors farväl till klass- och kvinnoförtryck. Inte ens 30 år fyllda toppar Édouard Louis ett författarskap med en roman om modern, som levde sitt vuxna liv i fattigdom och misär, kuvad under två äktenskap. Vid 45 års ålder gör hon uppror och återskapar den frihet hon hade innan hon blev mor och hustru vid 16 års ålder. ”Combats et métamhorphoses d’une femme” handlar om hennes livsresa.

Sonen, författaren Louis lyckas berätta om den egna såriga relationen till modern utifrån den vuxnes perspektiv, en saklig berättelse om två jämbördiga kombattanter. Det är en naken skildring av verkligheten, som skapar förståelse för moderns liv från hennes ungdom och föräldraskap till hennes frigörelse. Frigörelsen tar sig uttryck i de små skillnaderna som får betydelse:

”…hon var rädd att befinna sig längst ner på samhällsstegen, ville inte tillhöra de yrken som hade lägst status i samhället, de vars namn omedelbart för tankarna till misär och fattigdom:…”

Édouard Louis berättar om klasskillnader utan att bli privat. Romanen om denna kvinnas frigörelse är en lysande skildring av ett liv där mor och son inte stigmatiseras som offer eller förövare. Läsaren möter en författare, som har slutat vara barn, blivit vuxen. Louis målar sitt kärleksporträtt av ”Paris drottning” en stolt kvinna med självkänsla som skapar ett eget liv mot alla odds.

Det är lärorikt och jag ser fram emot att läsa mer av Louis!


Irene Kolares bok Vårdnaden finns bl.a. att köpa här.

Irene Kolare

Irene Kolare debuterade med romanen "Vårdnaden" 2021, där hon berättar om barndomen, föräldrarnas skilsmässa och om hur livet trots allt går vidare.