/

Lektioner i kemi

Trakten läser:
Lektioner i kemi, roman av Bonnie Garmus, Wahlström & Widstrand, 2022. 

Det är 1950-tal och doktoranden Elizabeth Zott blir sexuellt trakasserad och sparkad från akademin. Fröken Zott tvingas acceptera anställningen som forskare på det soliga privata forskningsinstitutet Hastings i staden Commons i södra Kalifornien. Det var det enda erbjudande hon fick vid reträtten från de ofrivilligt avslutade akademiska studierna. Zotts goda självförtroende är ändå obrutet. Hon ställer krav på jämställdhet och ställer inte upp på normen att kvinnor i allmänhet är en serviceinrättning för män. Lektioner i kemi handlar om vikten av att bli tagen på allvar. Hustrur och mödrar var så ovana vid det på 1950- och 1960-talet att de till och med kunde närvara på lektioner i kemi bara för upplevelsen att bli tagna på allvar.

Zott, institutets smartaste forskare, är kvinna, saknar akademiska meriter, har låg lön och förväntas kunna stenografera. När hon inleder en relation på jobbet med sitt livs kärlek nobelprisämnet Calvin Evans höjer kärleksrelationen hennes status. Doktor Evans var den av 43 sökande som fick anställning. Det är en flicka-möter-pojke-roman med alla de förvecklingar som ger en amerikansk bestseller. Men Bonnie Garmus genusperspektiv är dessutom förslaget och dråpligt underhållande eftersom Zott kräver likabehandling vid en tidpunkt då normen är att män och kvinnor ska behandlas olika.

Fröken Zott ”…har aldrig förstått varför kvinnor förväntas byta in sina gamla namn som begagnade bilar när de gifter sig, de förlorar både efternamn och ibland till och med förnamn…som om deras tidigare identitet bara var ett gammalt placeringskort från tjugoårsåldern innan de blev riktiga människor….Det är en livstidsdom.

Det är en annan tid. Jämställdheten lyser med sin frånvaro och situationerna är obetalbart skitroliga som Bonnie Garmus berättar dem sedda genom vår tids raster. Ytterligare två röda trådar löper genom berättelsen. Det är vetenskaplig oredlighet i kombination med kvinnors brist på generositet gentemot andra kvinnor. För mig, en läsare född 1957, är det självklart att personen som skapar ett verk ska tillskrivas upphovsrätten eller äras, även om det är en kvinna, men fröken Zotts chefer och kvinnorna på personalavdelningen lever i en annan värld.

Med forskning på högsta nivå som mål och brist på jämställdhet som det största hindret för att nå målet vägrar fröken Zott att gifta sig och skaffa barn med doktor Evans som hon älskar. Men trots detta hennes motstånd att hamna i kvinnofällan och bli mor är det känt för läsaren från romanens första sida att hjältinnan har en dotter som hon fixar matlådor till varje dag vilket gör romanen till en dråplig och oemotståndligt söt historia.

Om vetenskaplig oredlighet i forskning

Vetenskaplig oredlighet i forskning är fabrikation, falsifiering, missbruk av överordnad ställning, m.m. Zotts chefer missbrukar sin ställning, men vid denna tid är också en make överordnad och det är kanske det viktigaste skälet till Zotts ovilja att gifta sig. Oavsett vilket formellt regelverk som gäller är omgivningens attityd till individen som tillskrivits forskningsresultatens upphovsrätt något att beakta. Avundsjuka konkurrenter kan lätt ifrågasätta en individs upphovsrätt om det är ena halvan av ett gift par som tillskrivs äran.


Irene Kolares bok Vårdnaden finns bl.a. att köpa här.

Irene Kolare

Irene Kolare debuterade med romanen "Vårdnaden" 2021, där hon berättar om barndomen, föräldrarnas skilsmässa och om hur livet trots allt går vidare.