/

Fungi

Dikt av Gunilla Kärrfelt

Utan er
hade vi inte funnits
Bara urberg, grönalger
Tanken svindlar.

Och än i dag
era nät i underjorden
De livsnödvändiga.

Allt som är vackert
kommer att dö
Blommorna, korallerna.

Såsom ni var de första
kommer ni att överleva
oss
och allt annat.

Hade ni kunnat tala
Hade det funnits någon
som kunnat lyssna
Skulle ni ha frågat?
Varför?

Ert namn?
Men ni är ju så många
och namnen så fula:
stinkmussling, vårtkrös
Jag väljer
Rosenhätta.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.