Start

Liktornar av arbetsskor och betonggolv i kombination
Mörkret avtar uppe vid gluggarna
Ledningen klagar på att vi är sena från frukostrasten

Jobba bygge med någon nymuckad efter en fjantvolta
jobba natt och rätta till andningsmask
Då den piper och man slumrat till fast det är vaken jour

ta över spädbarn efter dom nätterna
För att hon är mer utmattad än jag

tömma kateter
tömma containers
tomma löften

Så varmt den sommaren
Fläktarna räcker inte på ålderdomshem

Arbetarna löser ut direktörerna som alltid
Kanske löser det sig

Kanske betyder döden något eller så dör folk bara
Bra OB på röda dagar
Allt är alltid perfekt konstruerat

Tar en till Marlboro på väg till busshållplatsen
fast jag inte vill egentligen

Vid stämpelklockan
Alla timmisarna
Om vi inte stämplar ut exakt då vi slutar
Drar dom en hel halvtimme
Överväger om man ska sumpa den halvtimmen
För att hinna med bussen
Alla väljer pengarna

Kristoffer Cras

Har gett ut sex böcker och även medverkat i flertalet antologier och andra litterära sammanhang med sina noveller och dikter. Har vid sidan av skrivandet jobbat på lager och inom vården och arbetarperspektivet genomsyrar de flesta av texterna på olika sätt.