/

Fantasi och barnasinne skapar möjligheter!

Antoine de Saint-Exupéry, född 1900, var flygare och författare till en av världens kanske mest lästa böcker, Lille prinsen från 1943. Denna ultimata barnbok för vuxna och Kamrater på en irrande planet eller Terre des hommes eller Wind, sand and stars, utgiven 1939, betraktar tillvaron ur samma perspektiv. Fantasin och barnasinnet är nyckeln till glädje och överlevnad.

Trakten läser
Kamrater på en irrande planet, roman av Antoine de Saint-Exupéry, Bakhåll förlag 2022, nyöversättning och efterord av Marie Berthelius.

Kamrater på en irrande planet är berättelsen om det tidiga flygandets villkor, äventyrligt och primitivt. Det är lätt att förstå kamraternas handlingar som nödvändiga och rationella, men Antoine de Saint-Exupéry funderar över civilisationen och människans framfart i övrigt. Det gör också Anders Hansen i programserien om människans hjärna som visas på SVT. Saint-Exupérys prisbelönta roman är en filosofisk betraktelse som behandlar samma ämne.

Författaren avled i en flygolycka.

Flygarna i planet kan alltid förlita sig på och navigera efter stjärnorna, men vilket stöd får besättningen av de markbaserade? När männen i planet förlorat orienteringen vid en nattlig flygning under en molnbank kommer meddelandet från marken:

”..jag ser mig nödsakad…att…begära att disciplinära åtgärder vidtages gentemot Eder, ty ni svängde för snävt över hangarerna i Casablanca.” Kamraterna konstaterar: ”Istället för att roa sig med sådant trams borde de lotsa oss någonstans. Och efter att ha läst om meddelandet från dårfinken som trodde sig ha med oss att göra, lade vi om kursen mot Merkurius.” Sidan 24.

Flygaren återvänder till dårfinkarna på sidan 155: ”I Europa lever tvåhundra miljoner människor som saknar mening i tillvaron och längtar efter att få födas. Industrin har ryckt upp dem från böndernas hävdvunna språk och spärrat in dem i enorma getton som liknar rangerbangårdar fyllda med svarta tågvagnar…”

Men Kamrater på en irrande planet förmedlar framförallt att insikter, bildning och färdigheter är något som måste erövras handfast. Och det budskapet borde dagens skolsystem förmedla till dagens EU-medborgare. Vi vet alla att så är inte fallet när målet för riskkapitalets skola i första hand är att leverera vinst till ägarna.

Författarens budskap går inte heller att missförstå. Barnasinnet skapar möjligheterna. Homo sapiens, människan, finner och mäter sig själv när hon möter motstånd. Med stor glädje har jag läst Exupérys berättelse om den fantasifulla och optimistiska människan på den irrande planeten.


Irene Kolares bok Vårdnaden finns bl.a. att köpa här.

Irene Kolare

Irene Kolare debuterade med romanen "Vårdnaden" 2021, där hon berättar om barndomen, föräldrarnas skilsmässa och om hur livet trots allt går vidare.