Integritetspolicy

Här beskriver vi hur personuppgifter och cookies hanteras på domänen www.trakten.nu, som ägs av Widgrens förlag, som alltså är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsdirektivet GDPR. Policyn gäller för personuppgifter som eventuellt samlas in när våra besökare kommenterar innehåll, bidrar med material som inte publiceras med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen, anmäler sig till tävlingar eller arrangemang, eller på andra sätt kommunicerar med trakten.nu.

Syftet med hanteringen

Vi hanterar information om besökare på trakten.nu i syfte att:
tillhandahålla information och tjänster på ett användaranpassat sätt (gäller framförallt cookies) för att kunna kommunicera med våra besökare och fullgöra åtaganden, exempelvis i samband med kurser och tävlingar.
hantera och granska användarkommentarer på ett säkert sätt.

Hanterade uppgifter

I förekommande fall, framförallt i samband med kommentarer på inlägg, samlar vi in uppgift om kommentarsförfattarens:

  • Namn
  • e-postadress
  • ip-adress

Uppgifterna sparas till dess att inlägget avpubliceras, dock längst i fem år.
För tjänsten ”Trakten skriver” gäller särskilda regler avseende chatfunktion och digitala möten. Se integritetspolicyn för ”Trakten skriver.”

Användning av uppgifterna

De hanterade personuppgifterna används endast för ovan angivna syften. De delas inte med utomstående, utöver i de fall som våra användare själva registrerar konton eller publicerar information hos tredjepartstjänster, såsom Google eller Rumbletalk.

Rättelser och kontakt

Du har alltid rätt att be att vi tar bort eller rättar personuppgifter som rör dig själv. Du gör det enklast genom e-post till redaktion@trakten.nu