/

Kallioinen kan konsten skapa hållbart

Start

Sex meter långt i kraftiga gröna och gula nyanser vilandes på en gummimatta dold under grön filt – det nya verket Händelsehorisont är gjort utifrån Backavallens ledord motion och rekreation: Se och röra får du gärna göra.

Artikeln uppdateras efter invigningen av verket

Offentlig konst står ofta utomhus och måste tåla väder och vind. Matti Kallioinens verk tål dessutom att klättras på och ska inspirera till lek. Färgerna ändras, en solig dag har de en annan nyans än en gråmulen och på dagen är de mindre mättade än på kvällen. Att se in i verket och se ut ur verket ändrar vad av platsen runt omkring man upplever. Träd eller plåtvägg? Tunnel eller runt fönster? Klart är att oavsett vad du ser kommer det att ramas in av det gröna och gula och grönorangegula.

Wikipedia kan man läsa att: ”Händelsehorisonten är den yta kring ett svart hål, som utgör gränsen mellan hålets innandöme och omvärlden”.

Allting är hela tiden upplevelser man måste avkoda på olika sätt

Matti Kallioinen

I samband med sin utställning Anknytningsförsök sa Matti Kallioinen:

– Jag försöker gripa tag i något undflyende hela tiden. Det finns ingen källkod till verkligheten, universum, livet som man bara kan lära sig. Allting är hela tiden upplevelser man måste avkoda på olika sätt. Ett tema som finns i allt det jag gör är en rörelse mellan insida och utsida.

Skulpturen vid bandyhallen på Backavallen känns i den aspekten tydlig – det handlar även här om utsida och insida och hur de blandas och vänds. Om ifyllda mellanrum som möjliggör öppningar och nya vyer, nya perspektiv på en ganska inrutad plats. Så kan abstrakt konst fungera, inspirera och aktivera.

Så kan abstrakt konst fungera, inspirera och aktivera.

Matti Kallioinen är född 1974 och utbildad vid Konstfack i Stockholm. Han har deltagit i många separat- och grupputställningar i Sverige och internationellt och har dessutom gjort flera offentliga konstverk i bland annat Karlstad, Malmö, Stockholm och Gävle.

I Trakten kan man, i väntan på invigningen, läsa om Kallioinens utställning hösten 2021 i Katrineholms konsthall.

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.