///

Christer hittar poesi i styrdokument

Med namnet Christer kommer ibland kompetensen att göra litteratur av det kommunala. 

Kontorschefen och cellisten är titeln på Christer Hermanssons 18:e bok. Den hämtar stoff, som många tidigare av hans böcker, från erfarenheter som chef inom olika kommunala verksamheter.

Christer Eriksson, trumslagaren Johan Askbom Ossiansson och på kontrabas Micke Olsson.

I Nyköping finns Christer Eriksson, från Propellerteatern, som på Kultur- och litteraturfestivalen i Flen gjorde ett bejublat framträdande. Grundmaterialet var styrdokument – resultatet ackompanjerad poesi med roliga reflektioner och belysande betraktelser. Trakten tog chansen och fick en intervju med Christer Eriksson, (som även är nybliven Sörmlandsmästare i Poetry Slam).

Styrdokumentslyrik – hur hittar man poesi i kansli-svenska? 

– Jag tycker att det finns en rytm i alla texter. Till och med i kansli-svenska. I det här projektet inför Flens litteraturfestival så utgick jag från ”Färdplan Flen, strategisk plan 2020–2023, med budget 2022” samt att jag läste delar ur Agenda 2030. Poesin ligger för mig till viss del i dom krångliga meningsuppbyggnaderna, ord och ibland i rena floskler som blir lätt absurda. Det var mycket policys om hur bra det är att bo i Flens kommun (vilket det säkert är), men i skrift ter det sig skrytigt. Mitt favoritord blev effektiviseringskrav som alla enheter hade i sin budget. Det var en sådan kontrast mot allt det skulle satsas på. När jag fick frågan så gick jag verkligen igång på idén. Poesin finns överallt.

Finns det policys det svänger mer än andra om?

– Jag tror alla policys svänger lika mycket. Det är något amerikanskt över policys. Ett sätt att framhäva sig på. I en policy är alla bäst, vackrast och godast beroende på bransch. Här går kommun, stat och privat sektor hand i hand. Ibland får jag känslan av att det bara finns några konsultföretag i Sverige som utformar alla policys och styrdokument. Likriktningen är total. Sedan använder sig Flens kommun av ”mitt i hjärtat” och det är ju inte så dumt. Kanske.

Lyssna på en del av första akten av två, förutom Christer Eriksson hörs trumslagaren Johan Askbom Ossiansson och på kontrabas Micke Olsson.

Christer Eriksson gjorde även en framställan om positionen kommunpoet – om den skulle instiftas. I vilket fall så skulle säkert nämndarbetet få ett uppsving om poesiläsning av diverse kommunala dokument blev ett stående punkt på dagordningen.


Läs fler kontorsromaner! Några av Christer Hermanssons romaner med tydlig koppling till kommunarbete:
Kontorschefen och cellisten
Ich bin ein Bibliothekar!
Avanti!
Kulturchefen
Två slipsar
Kontorsmannen

Erling Persson

Erling Persson är utbildad litteraturvetare, kulturvetare, förlagsredaktör och journalist. Efter 14 år i mediebranschen, till största del som redigerare, redaktör och nattchef, jobbar han nu som bibliotekarie. Han har varit med i Poetry slam-SM 2007 och 2009.