Skogspraktikanten

Camilla Blomberg har tagit avstamp i två bilder ur Åsas arkiv och skapat ett haikudrama som får namnet Skogspraktikanten.

Haiku 1

Lågor äter hus
Skogspraktikanten slarvig
I samma kista

Haiku 2

Skär genom himlen
Måste tillintetgöra
Lågor äter hus

Haiku 3

Tornado slår till
Och vem bär ansvaret här
Skogspraktikanten

Haiku 4

Elden hetare
Och vem bär ansvaret här
Gruvarbetaren

Detta verk är en del av en hyllning till Åsa folkhögskolas 150-årsjubileum, skapat av deltagare på kursen Skriva bok – från ax till limpa. Är du intresserad av skrivarkursen så startar nästa läsår i januari. Sök kursen här.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.