En skål vi höja till Åsa

Slutrim gör sig väl aldrig bättre än i en hyllning till en jubilar? Här är Toini Neidestams dikt till Åsa folkhögskola.


En skål vi höja till Åsa

Du formidabla och grandiosa

Att Du ska fylla etthundrafemtio

Det hörs även i vår lokala radio

Dina hus har bebotts av många ungdomar

Det har nog hörts en hel del svordomar

När det har kämpats med alla lärdomar

Det har nog också krossats en hel del fördomar

Och kanske delats några till könets hörande sjukdomar

Men, Åsa, Du ska vara stolt

Du har varit en del i ungdomens naturliga revolt

Med en lång titt tillbaka

När kvinnorna lärde sig att baka

Och männen lärde sig om jordens bruk

Kämpade Du stadigt framåt genom årens förändrade språkbruk

Du har anpassat Dig till varje generations

Lust till evolution

Idag är mångkultur och gemenskap

Tillsammans med demokrati, ledord och ett budskap

Som sprids även via den digitala kanalen

Vilket leder oss fram mot fortsättningen på finalen

Från Ditt etthundrafemtio mot trehundra

Hoppas vi att Du fortsätter dundra!

Hipp! Hipp! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!


Detta verk är en del av en hyllning till Åsa folkhögskolas 150-årsjubileum, skapat av deltagare på kursen Skriva bok – från ax till limpa. Är du intresserad av skrivarkursen så startar nästa läsår i januari. Sök kursen här.

Trakten redaktion

Redaktionen jobbar gemensamt under täckmantel av Södermanlands landskapsinsekt strimlusen, i familjen bärfisar ordningen halvvingar.